sidhuvud

 Pedagogiska datorprogram för förskola, grundskola och särskola

Programmen innehåller övningar för att träna med dator. De flesta programmen kan anpassas för elever med särskilda behov, som vid funktionshinder eller inlärningssvårigheter.

Många program innehåller också övningsblad för utskrift - kopieringsunderlag.


Programpaket

       
 


Datorprogram för förskola och särskola

       


Datorprogram för F, 1-3 och särskola

       
       


Datorprogram för grundskola och särskola

     
   
sidfot

Allemansdata   Björkvallavägen 99   194 39 Upplands Väsby   tel 08-590 853 18   email: info@allemansdata.se