sidhuvud

För elever med särskilda behov

Våra PC-program kan anpassas med inställningar. Exempel på inställningar är att eleven kan få ljudstöd eller utbyte av barnsliga bilder, så att även äldre elever kan använda programmen. Även styrning med 1 eller 2 kontakter kan väljas i inställningar.

Svårighet

I många fall kan programmen anpassas när det gäller svårighetsnivån. Eleven kan få bildstöd vid räkning i t.ex KAMRATERNA och WEBDAGS. Vid träning på bokstäver och ord kan eleven få bokstavsförslag i t.ex FRÅN ORD TILL ORD, LÄSEBOKEN, DAGS FÖR ORD och WEBDAGS.

Pekskärm

För de yngsta barnen och användare som har svårt att hantera musen kan vi rekommendera användning på Laptop med Windows 8 och pekskärm.

Exempel på inställningarInställningar

sidfot

Allemansdata   Björkvallavägen 99   194 39 Upplands Väsby   tel 08-590 853 18   email: info@allemansdata.se