sidhuvud

UTVÄRDERING OCH UTPROVNING

Många SKOLDATATEK har visningsprogram. Du kan få komma till Skoldatateken och använda och utvärdera våra program.

Du kan få prova ut WEBDAGS. Skicka ett email till info@allemansdata.se med ditt namn och din emailadress. Vi skickar ett tidsbegränsat lösenord och info med email utan kostnad. Du kan också nå oss på telefonnummer 08-590 853 18.

Övriga program på CD: Skicka ett email till info@allemansdata.se med ditt namn och din adress. Vi skickar en DEMO-CD och katalog utan kostnad. Du kan också nå oss på telefonnummer 08-590 853 18.

SKOLDATATEK och pedagoger som visar eller utvärderar pedagogisk programvara kan beställa fullständiga visningsprogram till självkostnadspris. Dessa program får endast användas för visning och utvärdering. De får ej användas för träning och undervisning av elever.


sidfot

Allemansdata   Björkvallavägen 99   194 39 Upplands Väsby   tel 08-590 853 18   email: info@allemansdata.se