sidhuvud

Färdighetsträning med dator

Att träna med hjälp av datorn har många positiva effekter. Den främsta är att datorn ger eleven omedelbar respons. Eleven får en tydlig återkoppling mellan orsak och verkan. Tiden mellan elevens svar och återkopplingen är kort.

Eleven tränar i sin egen takt, på sin egen nivå . Alla elever i klassen kan använda samma program.

Eleven kan få stor variation när datorn slumpar fram uppgifter och själv välja både svårighet och sätt att träna på.

Elever som har svårt att skriva siffror eller bokstäver för hand, får ökade möjligheter att träna matematik och svenska.

sidfot

Allemansdata   Björkvallavägen 99   194 39 Upplands Väsby   tel 08-590 853 18   email: info@allemansdata.se