sidhuvud

FROM WORD TO WORD - talande engelska korsord

 
övning

Övning
 

FROM WORD TO WORD. CD-skivan innehåller även Från Ord till Ord och Von Wort zu Wort

Talande korsord på 3 språk, svenska, engelska och tyska på samma CD. 

För varje språk finns ca 200 färdiga korsord och ett mycket lättanvänt verktyg, som eleverna kan göra egna korsord med samt ett verktyg för lärare, se nedan.

Att lösa korsord är ett bra sätt att träna på stavning och ordkunskap. Du kan klicka på bilderna i korsordet om du vill höra vad de föreställer. När du skriver så får du höra bokstavsljudet för den bokstav du tryckt på.

Korsorden är ordnade i 3 svårighetsnivåer. De kan också skrivas ut och lösas på papper.

Verktyg

Med programmen följer två verktygsprogram, ett för elever och ett för lärare/handledare.

Med elevernas verktyg kan man enkelt göra egna korsord genom att välja ord ur en ordlista och markera i korsordet var den tillhörande bilden ska placeras.

Med lärarens verktyg kan man dessutom lägga in egna ord med tillhörande bilder och ljud i den ordlista som eleverna använder när de gör egna korsord.

Nedan: elevens verktyg, som är mycket lätt att använda. Välj ord från ordlistan och placera i korsordet.

Korsorden

EXEMPEL på engelskt korsord, den lättaste nivån, med VERSALER. Gemena bokstäver kan väljas i inställningar.

EXEMPEL på engelskt korsord, mellannivå, med VERSALER. Gemena bokstäver kan väljas i inställningar.

EXEMPEL på engelskt korsord i den svåraste nivån.


Inställningar

Programmet kan anpassas med inställningar.

Du kan välja att arbeta med VERSALER eller gemena bokstäver. Du kan också välja att få 3 eller 5 hjälpbokstäver. Då kan eleven klicka på den bokstav som han/hon vill skriva.

Välj om du vill höra orden när du klickar på bilderna i korsorden. Välj om du vill höra bokstavsljudet för den bokstav du tryckt på. Programmet skiljer på korta och långa vokaler. När du stavat hela ordet kan du få höra det läsas upp.

Varje elev kan få egna inställningar. Man har två möjligheter: att lägga in elev-profiler eller att programmet öppnar inställningar för inloggad user. På så sätt kommer eleven in på det senast använda korsordet och kan enkelt fortsätta med nästa korsord.


Programmet ingår i PEDAGOGENS VERKTYGSLÅDA - LÄS- OCH SKRIV

sidfot

Allemansdata   Björkvallavägen 99   194 39 Upplands Väsby   tel 08-590 853 18   email: info@allemansdata.se