fyra Webdags - lek och träning med PC, Chromebook, iPad eller Mac sidhuvud

Webdags - lek och träning med PC, Chromebook, iPad eller Mac

 
Webdags
 

Webdags innehåller Förskola med lekmeny, siffor och bokstäver. Klockan med övningar och Memory. Lära läsa för att knäcka koden. De första stegen med ljudning av bokstäver. Lära räkna med de fyra räknesätten.

Dessutom: arbetsböcker och arbetsblad att skriva ut för träning med papper, penna och färger.

Lämpligt för daghem/förskola, särskola och lågstadie. Enkla val på menyerna gör att eleverna från tidig ålder kan välja själva och arbeta självständigt.

Beställ prenumeration som gäller 1 år. Ingen installation behövs. Du måste vara uppkopplad mot Internet vid användning och du använder din vanliga webb-läsare för att starta www.webdags.se.

Övningarna är organiserade i stigande svårighetsgrad. På övningsmenyerna väljer eleven först område och sedan aktivitet. Det finns ett flertal aktiviteter för varje område.

Vill du prova Webdags gratis under en begränsad tid?

Skicka ett mail med ditt namn och adress till  info@allemansdata.se för att få lösenord och inloggningsuppgifter utan kostnad.

Huvudmeny

Eleven väljer område genom att trycka/klicka. Varje område kan sparas som en egen ikon för direktåtkomst både på iPad och dator.

Huvudmeny

Det finns även övningar att skriva ut som kan användas till kopieringsunderlag. Eleven kan träna på att skriva bokstäver, ord, siffror mm.

FÖRSKOLA

Förskola innehåller enkla övningar för de yngsta. Eleven täcker av bilder på djur, saker eller frukt och får höra beskrivning samt hur det låter. Eleven lär sig också färg och form, prepositioner, inuti och utanpå, siffror, bokstäver och ord.

Läs mer om Förskola


KLOCKAN

Eleven lär sig hur tiden och klockan fungerar och tränar på tidsangivelser och klockslag. På menyn väljs svårighet, från heltimme till alla minuter och digital klocka. För varje svårighet finns 8 olika övningar att träna med.

Läs mer om Klockan


LÄRA LÄSA

De första stegen i läsinlärningen. Bokstäverna ljudas när eleven skriver bokstäver och ord. I den övre raden tränar eleven på VERSALER, i den undre raden på gemena bokstäver.

Läs mer om Lära Läsa


LÄRA RÄKNA

Eleven tränar på de 4 räknesätten. På första menyn väljs räknesätt, med och utan bildstöd. På nästa meny väljs svårighet.

Läs mer om Lära Räknasidfot

Allemansdata   Björkvallavägen 99   194 39 Upplands Väsby   tel 08-590 853 18   email: info@allemansdata.se