sidhuvud

LÄR DIG TUSEN ORD - träning på ord och meningar

 
Menybild

Övning
 

Mer än tusen ord och enkla meningar att träna på. Ordlistorna är sorterade för att träna på stavning eller ordförståelse. Du kan enkelt lägga in egna ord och göra egna ordlistor med det verktyg som medföljer.

Till ordlistorna finns 17 olika sätt att träna, med litet olika svårightsgrad. Läraren väljer i inställningar vilka övningar som ska visas på menyn, högst 9 i taget. På menyn väljs också ordlista att träna på.

Enkla menyval och hjälpfunktioner gör det lätt för elever med varierande kunskapsnivå att arbeta självständigt. Alla övningar har inläst tal.

Lämpligt för SFI, elever i klass F-3 och för elever i särskolan. Programmet har fått produktionsstöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Aktiviteter

SE OCH LYSSNA. Den enklaste övningen. Eleven bläddrar fram bilder, ser orden och hör orden läsas upp.

PARA IHOP LIKA BILDER. Datorn visar bild-par. När eleven parar ihop bilderna läses orden upp. Välj antal par som ska visas i inställningar.

MEMORY LIKA BILDER. Datorn visar ett antal rutor. När eleven klickar på en ruta visas bilden och ordet läses upp. Välj antal rutor som ska visas i inställningar.

VÄLJ RÄTT BILD. Datorn visar 2 eller 4 bilder samt ett ord. Eleven väljer den bild som passar till ordet.

VÄLJ RÄTT ORD. Datorn visar en bild samt 3 ord. Välj det ord som passar till bilden

SKRIV FÖRSTA BOKSTAVEN. Datorn visar en bild. Eleven ska tänka ut vilken bokstav föremålet på bilden börjar på och skriva bokstaven. Datorn skriver sedan färdigt ordet.

FYLL I BOKSTÄVER. Datorn visar en bild och ordet för bilden, där 1, 2 eller 3 bokstäver saknas. Eleven ska fylla i de bokstäver som saknas.

SAMT DESSUTOM ÖVNINGARNA: Para ihop ord och bilder,  Memory ord och bilder, Dra och släpp, Klicka rätt, Skriv ordet, Träna på en och ett, Skriv ett påstående, Skriv en fråga samt spelen Hängman och Wingo.


EXEMPEL på aktiviteter (totalt 17 st samt mer än 1000 ord och meningar.)

PARA IHOP LIKA BILDER. Nedan: ordlista Mat används. Lätt övning.

PARA IHOP ORD OCH BILDER. Nedan: ordlista Mat används. Mellansvår övning.

SKRIV ORDET. Nedan: ordlista Godsaker används. Svår övning. VISA BOKSTAVSFÖRSLAG har valts i inställningar. Vid tryck på HJÄLP visas ordet. När eleven börjar skriva döljs ordet igen.

HÄNGMAN. Nedan: ordlista Mat används.

TRÄNA PÅ EN OCH ETT. Nedan: ordlista Mat används. Mellansvår övning.

RESULTATREDOVISNING. Med hjälp av elev-profiler kan varje elev kan också få egen resultatredovisning.

VERKTYG. Programmet innehåller också ett verktyg för att lägga in eget material eller anpassa medföljande materialet.

UPPDATERING AV ORDLISTA. Du kan göra egna ordlistor eller ändra i det bifogade materialet. Du kan hämta in egna bilder och ljud och läsa in ljud från programmet.


Elev-profiler

Klicka på elevikonen på huvudmenyn för att öppna eller lägga in en elev-profil.
En elev-profil har helt egna inställningar och egna resultat som sparas till nästa uppstart av programmet.

Inställningar

Programmet kan anpassas med inställningar. Välj styrsätt, ljud, gemena/versaler, instruktioner, ny uppgift, mm. Du kan också välja vilka övningar (högst 9) som ska visas på elevens valmeny. På så sätt kan du individanpassa programmet till lättare/svårare övningsnivå.


Programmet ingår i PEDAGOGENS VERKTYGSLÅDA - LÄS- OCH SKRIV

sidfot

Allemansdata   Björkvallavägen 99   194 39 Upplands Väsby   tel 08-590 853 18   email: info@allemansdata.se