sidhuvud

FRÅN 1 TILL 100 - grundläggande plus och minus

 
Menybild

Övningsmeny
 

Ett pedagogiskt matematikprogram som lär ut talbegrepp och grundläggande räkning.

Enkla menyval och upplästa instruktioner gör att eleven kan arbeta självständigt.

På den första menyn väljer eleven svårighet att träna på. Välj att räkna till 10, 20, 30, 50 eller 100.

På nästa meny väljer eleven övning för den valda svårigheten. Välj bland 12 övningar för att träna.

Fin grafik, animationer och musik. Här finns belönings-överraskningar.

Aktiviteter

Räkna med pengar, såväl mynt som sedlar. Träna talserier. Räkna plus och minus så att bilder färgläggs eller täcks av.

Träna räknekamraterna genom att välja rätt tal på skyltarna. Räkna rätt och släpp ut djuren på zoo.

Matchningsmemory med många klurigheter.

Träna logik och öppna utsagor med magiska rutor. Träna på att addera flöera tal i följd med Dart.

Räkna med uppställning. Här kan du också träna minnessiffra.

I utskriftsdelen kan du skriva ut olika slags övningar och jobba vidare med papper och penna.


EXEMPEL på aktiviteter (totalt 11 olika sätt att träna, med 5 olika svårighetsgrader.)

Träna på TALSERIER. Klick på det tal som saknas på tröjan.

Täck av bilder genom att räkna ut talen.

Släpp ut djuren ur burarna genom att räkna ut talen.

Räkna ut summan för pilarna. Skriv in talet för varje pil och räkna ut summan.

Mattepussel.

Inställningar

Programmet kan anpassas med inställningar. Välj styrsätt, ljud, belöning, ny uppgift, mm. Svårighet väljs dels på huvudmenyn, dels på valmenyer.


Programmet ingår i PEDAGOGENS VERKTYGSLÅDA - MATEMATIK

sidfot

Allemansdata   Björkvallavägen 99   194 39 Upplands Väsby   tel 08-590 853 18   email: info@allemansdata.se