sidhuvud

TITTA IN - bildspel

 
Titta in - menybild

Bildspel Mat
 

TITTA IN innehåller bildspel med mer än 900 bilder och ljud. Du kan enkelt anpassa färdiga bildspel eller göra egna bildspel och lägga in egna bilder och ljud.

Programmet innehåller 15 färdiga bildspel i kategorierna fordon, djur, smådjur, frukt och grönsaker, blommor, kroppen, fåglar, utomhus, natur, inomhus, i köket, mat, saker, i badrummet och käder. Dessutom 10 bildspel som förberetts så att du enkelt kan lägga in egna bilder och ljud.

Programmet kan anpassas med inställningar. Välj färger, ljud, styrsätt, belöning, vilka bildspel som ska visas på menyn mm. Lämpligt för elever i förskola, träningsskola och särskola. Styrsätt:  mus, tangentbord, 1 eller 2 kontakter.

Programmet har fått produktionstöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten.Användning

Eleven väljer bildspel på menyn. Menyn kan innehålla mellan 1-9 bildspel åt gången. För varje bild som eleven bläddrar fram visas en kort text och eleven kan höra inläst tal och ett effektljud.

Du kan lägga in elev-profiler, vilket gör att varje elev kan få helt egna anpassade bildspel och egna inställningar. Varje elev kan även få en egen anpassad meny. Klicka på elevikonen på huvudmenyn för att öppna eller lägga in en elev-profil.

Enkelt menyval och ljudstöd gör det lätt för elever att arbeta självständigt. Eleven få belöning i form av musik och animationer när ett bildspel visats klart. Välj belöning i inställningar.

Meny med nio bildspel som valts i inställningar

Röd färg har valts för markeringsram.

Verktyg för att ändra/skapa egna bildspel

I programmet ingår verktyg som ger möjlighet att enkelt sätta ihop egna bildspel eller anpassa de färdiga bildspel som följer med programmet. Du får många bilder och ljud med programmet. Du kan också, direkt från programmet, lägga in egna bilder, skriva egen text och hämta eller läsa in eget tal.

TIPS! Lägg in egna bilder som barnen känner igen och läs in eget ljud med verktyget.


Programmet ingår i PEDAGOGENS VERKTYGSLÅDA - FÖRSKOLA

sidfot

Allemansdata   Björkvallavägen 99   194 39 Upplands Väsby   tel 08-590 853 18   email: info@allemansdata.se