sidhuvud

STAVA - Lekfull träning på svenska ords betydelse och stavning.

 
övning
 

STAVA är i första hand för låg- och mellanstadiet. Programmet är anpassningsbart och kan även användas av vuxna som vill träna på svenska ord. Välj dekoration, belöning, färger mm i INSTÄLLNINGAR.

Programmet är lämpligt bl.a. för veckans ord. Med verktyget som ingår skapar man enkelt egna ordlistor med ord och ledtexter. Man kan lägga in helt eget material eller kopiera ord och ledtexter från befintliga ordlistor.


Övningsmaterial

24 ordlistor med olika svårighetsgrader ingår. Ordlistorna innehåller t.ex j-ljud, ng-ljud, sj-ljud, synonymer, djur mm.

Varje elev kan få sin egen ordlista med just de ord som behöver tränas litet extra. Att lära sig ordens stavning och betydelse blir en rolig lek.


Övningar

Stava innehåller 7 övningar, Läs och skriv, Fyll i, Klicka rätt, Dra och släpp, Bokstavslek, Hängman och Wingo. Alla ordlistor kan användas i samtliga övningar.


Resultatredovisning

Resultat kan samlas in under ett övningspass. Välj sedan att skriva ut resultatloggövning.

Eleven kan dessutom träna och göra prov på de ord som samlats i resultatloggen.


Inställningar

Programmet görs enkelt mer vuxenbetonat genom att man byter ut nallen mot en svensk flagga.


Programmet ingår både i PEDAGOGENS VERKTYGSLÅDA - LÄS OCH SKRIV och GAMLA FAVORITER

sidfot

Allemansdata   Björkvallavägen 99   194 39 Upplands Väsby   tel 08-590 853 18   email: info@allemansdata.se