sidhuvud

SAGOR OCH PYSSEL

 
Sagor och pyssel

Hitta lika många
 

SAGOR OCH PYSSEL är ett program för de yngre som innehåller trycka/hända-övningar, siffror och antal, pussel och memory, målarböcker och små enkla berättelser med ljud och bild.

Programmet kan anpassas med inställningar. Välj ljud, styrsätt, pusselbitar, åldersanpassning, högsta antal att räkna mm.

Lämpligt för elever i förskola, träningsskola och särskola. Enkla val på menyerna gör att eleverna från tidig ålder kan välja själva och arbeta självständigt.

På första menyn väljer eleven övningstyp. Välj trycka/hända, måla och pussla, siffror och antal, memory och para ihop eller berättelser. På nästa meny väljer eleven aktivitet. Det finns 8-10 aktiviteter för varje övningstyp.

EXEMPEL på aktiviteter (totalt finns 80 st)

MÅLA MED TRYCK (trycka/hända övning). Eleven trycker på mellanslag. Datorn målar ett fält av bilden vid varje tryck. När bilden är färdig visas en enkel animation med ljud. Inställningsbart 5 eller 10 tryck till färdig bild.

SAKER MED LJUD (trycka/hända övning). Eleven trycker på mellanslag. Datorn bygger upp en bild vid varje tryck. När bilden är färdig visas föremålets beteckning. Ordet läses upp och föremålets ljud spelas upp. 4 tryck till färdig bild. Inställningsbart är bitar med raka kanter eller som pusselbitar.

LYSSNA OCH VÄLJ. Datorn visar 2 bilder. Den ena bildens ljud spelas upp. Eleven får en fråga, vad är det som låter så här? Eleven väljer vad som låter så genom att klicka på bilden.

PUSSEL. Eleven lägger pussel med 4 bitar. När pusslet är klart hörs ljud.

HITTA LIKA MÅNGA. Eleven täcker av en bild genom att matcha antalet föremål på clownens skylt med en av rutorna som täcker bilden.

HUR MÅNGA. Datorn visar ett antal föremål. Eleven skriver rätt siffra genom att klicka på en av sifferknapparna eller med tangentbordet. Inställningsbart högsta antal upp till 10.

KORT OCH LÅNG. Datorn visar korta och långa pennor. Eleven uppmanas (med text och ljud) att hitta t.ex 2 korta pennor och klickar på rätt ruta för att svara.

MÅLA MED SIFFROR. Eleven målar en bild genom att matcha lika siffror. Klicka först på en av hinkarna för att välja färg, klicka sedan på motsvarande siffra på bilden. Inställningsbart att 5 eller 10 siffror ska matchas per bild.

PARA IHOP ORD OCH BILD. Programmet innehåller ett flertal övningar med memory och para ihop. I exemplet nedan ska eleven para ihop ett ord med motsvarande bild. Inställningsbart 3 eller 6 par per övning.

SAGOR OCH BERÄTTELSER. Programmet innehåller 3 menyer med 10 berättelser på varje meny. Eleven väljer berättelse genom att klicka på en av bilderna.

I AFFÄREN. Eleven har valt sagan I AFFÄREN. Datorn visar berättelsen med bild, text och ljud.

IGELKOTTEN. Eleven har valt sagan IGELKOTTEN. Datorn visar berättelsen med bild, text och ljud.


Elev-profiler

Klicka på elevikonen på huvudmenyn för att öppna eller lägga in en elev-profil.
En elev-profil har helt egna inställningar och egna resultat som sparas till nästa uppstart av programmet.

Inställningar

Programmet kan anpassas med inställningar. Välj versaler/gemena bokstäver, styrsätt, ljud, belöning, vilka bildspel som ska visas på menyn (högst 9 i taget), bakgrunder och färg på markeringsramen på menyn  mm.


Programmet ingår i PEDAGOGENS VERKTYGSLÅDA - FÖRSKOLA

sidfot

Allemansdata   Björkvallavägen 99   194 39 Upplands Väsby   tel 08-590 853 18   email: info@allemansdata.se