sidhuvud

RÄKNA MED PROCENT - utforska och träna

 
Menybild

Övning
 

Från grunderna till avancerad procenträkning.

Programmet vänder sig både till nybörjare och elever som behöver repetera.

I programmet finns sex kapitel med vardera tio övningar som är uppdelade i teori, utforskning och räkneövningar.

Programmet syftar till att ge grundlig förståelse av hur man räknar med procent. Eleven väljer själv nivå som ska läras in eller övas.

I de tidiga kapitlen kan uppgifterna räknas ut med huvudräkning, för att befästa förståelsen av hur procent används. I de senare kapitlen kan eleven använda en inbyggd miniräknare.

Aktiviteter

Eleven får lära sig olika metoder för att räkna med procent, som att gå över 1%, att använda decimaltal, att använda en formel, att räkna med förändringsfaktor.

I de I de tre första kapitlen arbetar eleven med procentsatsen, det hela och delen av det hela. Kapitel 1 går igenom 25%, 50%, 75% och 100%. Kapitel 2 fortsätter med 10% och 20%. I kapitel 4-6 arbetar eleven med förändringar och jämförelser.

Resultat samlas in. Resultaten kan skrivas ut. När en elev öppnar sin elev-profil markeras den övning som eleven senast arbetet med. Eleven kan se sina tidigare resultat och diagnos.Diagnos kan göras på 3 nivåer:

     1. Sök delen, det hela eller procentsatsen.

     2. Räkna med förändringar och jämförelser.
        Sök förändringsfaktorn, det nya värdet,
        det gamla värdet och förändringen i procent.

     3. Ränta på ränta, jämförelser och
        procentandelar.


EXEMPEL på aktiviteter (totalt 60 st.)

På MENYN väljs kapitel.  Varje kapitel innehåller 10 övningar.

I teoridelarna kan eleven läsa om procent. Klicka på högtalaren för att höra uppläst text.

Exempel på utforskningsövning. Eleven kan utforska procent genom att klicka i rutorna.

Exempel på övning där eleven parar ihop olika sätt att beskriva en DEL.

I kapitel 6 finns en övning med blandade uppgifter från alla föregående kapitel.


Inställningar

Programmet kan anpassas i inställningar. Välj t.ex automatisk ny uppgift, ljud, paus, signalfärger, signaler för rätt och fel svar, figurer m.m.


Programmet ingår i PEDAGOGENS VERKTYGSLÅDA - MATEMATIK

sidfot

Allemansdata   Björkvallavägen 99   194 39 Upplands Väsby   tel 08-590 853 18   email: info@allemansdata.se