sidhuvud

RÄKNA MED PENGAR - träning på mynt och sedlar

 
Menybild

Övning
 

Programmet ger grundläggande träning på att räkna med pengar.

Eleven kan både utforska och träna på att räkna eller använda mynt och sedlar.

Lätt att välja både svårighet och övning. På den första menyn väljs svårighet, dvs vilka mynt/sedlar man ska räkna med. På nästa meny väljs övning.

Programmet kan anpassas med inställningar vilket gör att programmet fungerar bra även för t.ex elever i särskolan.

Lämpligt för elever i grundskola och särskola. Programmet har fått produktionsstöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Aktiviteter

Eleven väljer svårighet på första menyn genom att klicka på en av rutorna. För varje nästa ruta ökar svårigheten med ytterligare en mynt- eller sedelsort, 5-kronor, 10-kronor, 20-kronorssedlar etc. Svårigheten kan finjusteras med inställningar.

På övningsmenyn väljs övning genom att klicka på en av övnings-symbolerna. Det finns 10 övningar för varje svårighet. Övningsmenyns urval kan justeras i Inställningar.

Eleven får diplom och roliga överraskningar: efter avslutad omgång får eleven gå på bio.  Inställningsbart för ljud, nivå mm. Mus- och kontaktstyrning.

ÖVNINGAR DÄR ELEVEN KAN UTFORSKA: Svenska mynt och sedlar, Spargrisen och Växlingsmaskinen.

ÖVNINGAR DÄR ELEVEN KAN TRÄNA: Hur mycket?, Växla pengar, Köp för jämna pengar, Betala med jämna pengar, Lika mycket, Minns du?, Räcker pengarna, Vad kostar?, Betala! och Tänk efter.

FÖR ELEVER MED SÄRSKILDA BEHOV: Programmet har speciella anpassningar för barn med särskilda behov: kontaktstyrning och möjlighet att justera svårighetsnivå och urval av övningar på övningsmenyn, samt anpassning för yngre respektive äldre elever.


EXEMPEL på aktiviteter (totalt 10 st för varje svårighet.)

KÖP FÖR JÄMNA PENGAR. Exemplet nedan visar övning på mynt och sedlar upp till 100 kronor, nivå medelsvår.

MINNS DU? Exemplet nedan visar övning på mynt och sedlar upp till 1000 kronor, nivå medelsvår. Räkna pengarna i kassaskåpen.

MINNS DU? Nu gäller det att komma ihåg kassaskåpens innehåll. Frågorna kan variera. Var finns det mest pengar? Var finns det minst pengar? Vilket kassaskåp innehåller 2000 kronor?

BETALA. Exemplet nedan visar övning på mynt och sedlar upp till 100 kronor, nivå medelsvår. Eleven ska köpa en vara, betala och räkna ut mycket som han/hon får tillbaka. Programmet kan ge tips om man så önskar.

HUR MYCKET? Exemplet nedan visar övning på mynt och sedlar upp till 100 kronor, nivå LÄTT. Här räknas högst 2 olika valörer och beloppen är jämna.

HUR MYCKET? Exemplet nedan visar övning på mynt och sedlar upp till 100 kronor, nivå MEDELSVÅR. Här visas fler objekt än i nivå lätt. Pengarna visas i storleksordning.

HUR MYCKET? Exemplet nedan visar övning på mynt och sedlar upp till 100 kronor, nivå SVÅR. Här förekommer ännu fler objekt, beloppen är ojämna och pengarna visas i slumpmässig ordning.

BELÖNING. I inställningar kan du välja belöning. Eleven får gå på bio! Nedan exempel på bildspel med Hanna och Hilda.


Elev-profiler

Klicka på elevikonen på huvudmenyn för att öppna eller lägga in en elev-profil.
En elev-profil har helt egna inställningar och egna resultat som sparas till nästa uppstart av programmet.

Inställningar

Programmet kan anpassas på olika sätt med inställningar: svårighetsgrad, urval på övningsmenyn, ljud, ny uppgift, styrsätt , belöning, bekräftelse på svar mm. Du kan också ställa in programmet för yngre eller äldre elever. I det senare fallet visas mer vuxenbetonade varor i övningarna.


Programmet ingår i PEDAGOGENS VERKTYGSLÅDA - MATEMATIK

sidfot

Allemansdata   Björkvallavägen 99   194 39 Upplands Väsby   tel 08-590 853 18   email: info@allemansdata.se