sidhuvud

INSTALLATION I NÄTVERK ELLER PÅ EN SERVER

Vid köp av skollicens/nätverk kan programmen installeras antingen i nätverk eller på fristående PC med Windows/XP/Vista/Windows7/Windows8.

Vi erbjuder enkla sätt att göra nätverksinstallationer där man installerar programmet på servern och gör en klientinstallation från respektive klientdator, så att genvägsikon och systemfiler uppdateras.

Vid installationen kan man välja mellan två alternativ:

Setup för fristående (stand alone) PC samt för nätverk där programmets inställningsfil ska lagras i programmets datamapp. Inställningar är här gemensamma för alla användare. Resultatlogg sparas INTE. Resultat samlas endast in under pågående session.

Setup för nätverk där inställningsfil och resultatlogg ska lagras i respektive users hemkatalog. Varje inloggad user har egna inställningar och egen resultatlogg. Inställningar och resultatlogg sparas i inloggad users hemkatalog. Den enhetsbokstav som pekar på hemkatalogen kan ändras till annan enhetsbokstav.

sidfot

Allemansdata   Björkvallavägen 99   194 39 Upplands Väsby   tel 08-590 853 18   email: info@allemansdata.se