sidhuvud

RÄKNA MED MULTIPLIKATION OCH DIVISION - tabellträning och beräkningar.

 
Menybild

Övning
 

Ett pedagogiskt program för att utforska och träna multiplikation och division.

Programmet innehåller 50 övningar fördelade på Grunder, Tabellträning, Räkna multiplikation, Räkna division och Blandade uppgifter.


Programmet kan anpassas så att det blir lämpligt för både yngre och litet äldre elever.

Eleven väljer enskilda tabeller eller tabellområden att utforska eller träna på. Valet kvarstår i övningarna tills eleven gör ett nytt val.

Eleven får variation vid träningen genom många olika sätt att träna och utforska.

Aktiviteter

HJÄLP: eleven kan utforska multiplikation genom att klicka med musen i tabellrutor. I flera av övningarna kan eleven få hjälp att ta reda på svaren genom att klicka på hjälpknappen.

Belöningar ger eleven stimulans. Välj belöningar i inställningar: diplom, pausbilder med musik, animationer som signalerar rätt och fel, beröm av inläst tal. För elever som vill tävla med sig själva för bättre resultat kan man välja tidsredovisning. I "Dela ut" kan eleven få beröm av inläst tal.

Resultat samlas in vid träningen. Resultatet kan skrivas ut.

Programmet samlar de tal som besvaras fel i en läxa. Eleven kan träna på läxan med datorn eller skriva ut den.


EXEMPEL på aktiviteter (totalt 50 st.)

DIVISION - öppna utsagor, animation när eleven har svarat fel.

MULTIPLIKATION - en bild täcks av i Vad gömmer sig? när eleven svarar rätt.

Exempel från BLANDADE UPPGIFTER - skriftlig huvudräkning

En av tabellrutorna där eleven utforskar multiplikation

Spela match mot datorn - datorn får mål när eleven svarar fel.

GRUNDER - utforska att dela på 3.


Inställningar

Programmet kan anpassas i inställningar. På så sätt kan programmet justeras för att passa både yngre och litet äldre elever. Välj t.ex automatisk ny uppgift, ljud, paus, spelmetod i fotbollsövningen, diplom, animationer m.m.


Programmet ingår i PEDAGOGENS VERKTYGSLÅDA - MATEMATIK

sidfot

Allemansdata   Björkvallavägen 99   194 39 Upplands Väsby   tel 08-590 853 18   email: info@allemansdata.se