sidhuvud

MATTEKATTEN - träna på de fyra räknesätten

 
övning
 

MATTEKATTEN. Grunderna i matematik.

Ett program där eleverna kan undersöka och träna på de fyra räknesätten. Lämpligt för klass 1-4.


Svårigheten kan anpassas helt efter varje elevs behov. Med inställningar kan läraren välja talområden, med och utan tiotalsövergång mm. Läraren kan i förväg lägga upp ett antal inställningsgrupper med olika svårighet. Dessa grupper kan enkelt öppnas när en elev ska träna.

MENY

Menyns högra sida innehåller övningar där eleverna kan prova sig fram och undersöka siffror och räknesätt. Datorn räknar och visar.

Menyns vänstra sida innehåller övningar där eleverna tränar på räkneuppgifter som presenteras av datorn.


Inställningar

Svårigheten kan anpassas helt efter varje elevs behov. Med inställningar kan läraren välja talområden, med och utan tiotalsövergång mm.

Läraren kan i förväg lägga upp ett antal inställningsgrupper med olika svårighet. Dessa grupper kan enkelt öppnas när en elev ska träna. I addition och subtraktion kan man välja att räkna huvudräkning eller med uppställning.


Programmet ingår både i PEDAGOGENS VERKTYGSLÅDA - MATEMATIK och GAMLA FAVORITER

sidfot

Allemansdata   Björkvallavägen 99   194 39 Upplands Väsby   tel 08-590 853 18   email: info@allemansdata.se