sidhuvud

LÄSEBOKEN - läsinlärning

 
Läseboken menybild

Läseboken övningsmeny
 

Ett program för den första läsinlärningen.
Eleven övar på bokstäver, ord och enkla meningar.

De enklaste ordlistorna innehåller korta ord med ljudenlig stavning. I de svåraste ordlistorna förekommer t.ex. ck, j-ljud, ng-ljud.

Till ordlistorna finns sju övningar på bokstäver och ord samt fem övningar med enkla meningar, där orden ingår.

Lämpligt för elever i förskola, grundskola och särskola. Enkla menyval och ljudstöd gör det lätt för elever att arbeta självständigt.
           
Styrsätt:  mus, tangentbord, 1 eller 2 kontakter.

Ordlistor

Programmet innehåller ordlistor som är ordnade dels i svårighetgrad, som t.ex ljudenligt stavade, ord med kort vokal, dels i kategorier, som t.ex djur, mat, dubbelteckning mm. Till varje ord hör bild och inläst tal. Varje ord ingår också i en enkel mening. Genom att klicka på bilderna så så får eleven veta vad bilden föreställer.

Aktiviteter

Den två första övningarna kan göras även av elever som inte kan läsa. Eleven trycker fram bokstäverna med mellanslag eller lägger pussel med bilden. När en pusselbild är klar skriver datorn ordet. Välj i inställningar att programmet ljudar bokstav för bokstav eller visar hela ordet meddetsamma.

Följande övningar ökar i svårighet, eleven skriver första bokstaven i ordet, fyller i sista bokstaven, skriver hela ordet osv.

I den svåraste övningen ska eleven skriva en hel mening.

Eleven kan få bekräftelse på rätt och fel i form av animationer samt när övning på en ordlista gjorts klar. Välj belöning i inställningar.

Övningsblad för utskrift

För varje ordlista kan olika övningsblad skrivas ut: rita och måla, skriv av och skriv en kort saga.


EXEMPEL på aktiviteter (totalt 11 övningar för varje ordlista)

MENY för val av ordlista. Klicka på blädderpilarna. Klicka på OK för att välja. När en elev-profil öppnas visas den ordlista som eleven senast tränat på.

MENY för val av övning. Klicka på den övning som du vill arbeta med.

PUSSEL. När eleven pusslat klart bilden visas ordet. Välj metod i inställningar: datorn skriver och ljudar bokstav för bokstav eller hela ordet på en gång.

SKRIV FÖRSTA BOKSTAVEN. Eleven ska skriva första bokstaven i ordet. När eleven skrivit rätt bokstav skriver datorn klart resten av ordet. Clownen ger belöning.

ORDNA BOKSTÄVER. Eleven ska skriva hela ordet med hjälp av bokstäverna.

UNDERSÖK MENING. När eleven trycker mellanslag så läser datorn meningen ord för ord samtidigt som det aktuella ordet markeras med en ruta.

ORDNA ORD.Eleven ska skriva hela meningen genom att placera orden under bilden i rätt ordning.


Inställningar

Läseboken kan anpassas på olika sätt med inställningar. Med hjälp av elev-profiler kan varje elev kan få egna inställningar och egen resultatredovisning. Elevprofilen håller rätt på hur långt eleven har hunnit. Välj att arbeta med versaler eller gemena bokstäver, att höra bokstävernas namn eller ljud,  automatisk ny uppgift mm.


Resultat

Resultat kan samlas in under ett övningspass och skrivas ut.


Programmet ingår i PEDAGOGENS VERKTYGSLÅDA - LÄS OCH SKRIV

sidfot

Allemansdata   Björkvallavägen 99   194 39 Upplands Väsby   tel 08-590 853 18   email: info@allemansdata.se