sidhuvud

WEBDAGS - LÄRA LÄSA

 
Lära Läsa
 


WEBDAGS LÄRA LÄSA

Lära läsa innehåller övningar för de första stegen i läsinlärningen. Eleven får träna både VERSALER och gemena bokstäver.

I Lär dig ord innehåller varje ordlista endast 4 korta ord som stavas ljudenligt. Eleven får bekanta sig med orden och bokstäverna som ingår och träna på att läsa och skriva. I Lär dig flera ord kan eleven träna på både ljudenligt stavade ord och ord med kort vokal, med och utan dubbelteckning.

I Spela kan eleven kan para ihop eller spela memory med bokstäver, ord och bilder. Arbetsblad med ord och bilder kan skrivas ut från Huvudmeny; Skriv ut övningar.

MENY LÄRA LÄSA

Välj att träna genom att trycka/klicka på menyrutorna.MENY LÄR DIG ORD - gemena bokstäver

Lär dig ord-övningarna finns både med VERSALER och gemena bokstäver. På den första Lär dig ord-menyn väljer eleven svårighet. Varje ruta representerar 4 ord att träna på. Den första rutan lär ut orden ko, lok, bok, sol.ÖVNINGSMENY gemena bokstäver

På nästa meny väljer eleven övning. Övningsmenyerna omfattar 8 övningar där eleven först får bekanta sig med de 4 orden och bokstäverna som ingår i orden och sedan träna på att hitta orden och skriva orden. I övningarna kan eleven höra orden samt ljudning av bokstäverna.Exempel på övningar med gemena bokstäver

Samma övningar finns med VERSALER. På clownens skylt visas uppgifter. Eleven väljer rätt svar i en av rutorna till vänster. I övningen Skriv hela ordet kan eleven skriva orden genom att trycka/klicka på bokstäverna eller med tangentbordet.ARBETSBÖCKER

Välj SKRIV UT ÖVNINGAR på huvudmenyn och sedan LÄRA LÄSA för att skriva ut arbetsbok. Det finns en arbetsbok med VERSALER och en med gemena bokstäver. Arbetsböckerna innehåller alla ord i LÄRA LÄSA med bild, för att träna på orden med penna och papper.

Exempel på arbetsblad Skriv ut bokstav. Eleven kan öva genom att fylla i bokstaven med hjälp av de grå punkterna eller skriva av bokstaven.Övning PARA IHOP ORD OCH BILD med versaler

Här tränar eleven på alla ord som lärts in i ovningarna i LÄR DIG ORD. Orden ska paras ihop med rätt bild. Övningen finns även med gemena bokstäver. Samma övningar finns även som MEMORY.Övningen PARA IHOP gemena bokstäver och VERSALER

Här kan eleven träna på bokstäverna både som versaler och gemena.Meny Lär dig flera ord

Övningar för att lära sig fler ord som stavas ljudenligt, ord som slutar med med kort vokal och ord med eller utan dubbelteckning efter kort vokal. Samma ord återkommer i flera övningar. I den sista övningen på varje meny får eleven tillämpa sin läskunnighet och välja rätt ord till bilder som visas på clownens skylt.

sidfot

Allemansdata   Björkvallavägen 99   194 39 Upplands Väsby   tel 08-590 853 18   email: info@allemansdata.se