sidhuvud

KLURA UT - lek och träning

 
Du kan - menybild

Bilderbok djur
 

KLURA UT. Huvudmenyn innehåller nio övningsområden där eleven kan välja olika alternativ att träna på. Undermenyerna innehåller sammanlagt 56 övningar.

Eleven lär sig färg och form, djur och natur, fordon, vad som hör ihop, bokstäver, siffror, antal, ordningstal samt begrepp som t.ex höger, vänster, i, på, överst, nederst, mellerst, bakom, framför, före, efter, först och sist.


Eleven får också träning i att följa instruktioner och kan självständigt välja övningar från menyerna. På huvudmenyn väljs övningstyp och på undermenyerna väljs olika alternativ med skiftande svårighetgrad för övningstypen.

Alla övningar har inläst tal. Lämpligt för barn från 4 år och för elever i särskolan.

Styrsätt:  mus eller tangentbord (2 kontakter).

Aktiviteter

TRÄNA PÅ FÄRG OCH FORM. Fem övningar som tränar på färg, både färg och form - cirklar, kvadrater och trianglar, eller färg i sammansatta figurer. Välj att lösa uppgifterna med hjälp av förebild eller instruktion.

PARA IHOP LIKA BILDER.Öppna kort där eleven väljer två lika bilder. Tio övningar med djur, ätbart, växter, kläder, fordon, antal eller siffror.

MEMORY LIKA BILDER.Stängda kort där eleven väljer två kort i taget. Tio övningar med djur, ätbart, växter, kläder, fordon, antal eller siffror.

PARA IHOP - vilka hör ihop. Öppna kort där eleven väljer två bilder som hör ihop. Tio övningar med saker, ätbart, silhuetter, antal, färger, bokstäver eller ord.

MEMORY - vilka hör ihop.Stängda kort där eleven väljer två kort i taget. Tio övningar med saker, ätbart, silhuetter, antal, färger, bokstäver eller ord.

BEGREPP. Tränar bakom, framför, bredvid, i, på, under, ovanför, nedanför, höger, vänster, mitten, först, sist, ordningstal mm. Sex övningar.

HUR MÅNGA. Tränar antal upp till 10 - antal är inställningsbart. Tre övningar med antal, antal av en färg eller antal av en sorts figur.

PUSSEL. Tränar att lägga pussel efter förebild eller med hjälp av instruktioner som t.ex lägg pusselbiten uppe till vänster. Ca 70 pussel i tre kategorier: djur, fordon och fantasi.

FÄRG OCH FORM. Tränar att sortera in figurer i rätt rad efter färg och rätt kolumn efter form.


EXEMPEL på aktiviteter (totalt 56 st)

MEMORY - vilka hör ihop. Här finns tio olika övningar på vilka som hör ihop.

RÄKNA ANTAL. Välj att datorn bara visar det antal som ska räknas eller att datorn visar två alternativ - olika färg eller form, varav den ena sorten ska räknas.

BEGREPP -stå i kö. Här får eleven frågor som t.ex "vilken clown står mellan den röda och den gula clownen". När stapeln till höger är fylld kan eleven få "gå på cirkus" som belöning. Välj belöning i inställningar.

BEGREPP - hyllan. Eleven placerar föremålen med hjälp av instruktioner. När alla föremål placerats på hyllan ger datorn en slutfråga som t.ex vilket ljus är kortast eller vilken syltburk är tom.

BEGREPP - hos Misse och Murre. Eleven placerar figurer och föremål med hjälp av instruktioner.

PUSSEL läggs här med hjälp av instruktioner. Pusselbitarna visas som mönsterbitar. Kan även läggas genom att pusselbitarna visas. Välj metod att lägga pussel i inställningar.

PARA IHOP - vilka hör ihop. Para ihop - frukt och grönsaker - inuti och utanpå. Välj antal rutor som ska visas i inställningar.

PARA IHOP - vilka hör ihop. Para ihop bild med begynnelsebokstav. Välj antal rutor i inställningar.

FÄRG OCH FORM. Sortera in figurer i rätt rad efter färg och i rätt kolumn efter form.


Elev-profiler

Klicka på elevikonen på huvudmenyn för att öppna eller lägga in en elev-profil.
En elev-profil har helt egna inställningar och egna resultat som sparas till nästa uppstart av programmet.

Inställningar

Programmet kan anpassas med inställningar. Välj styrsätt, ljud, belöning, ny uppgift, metod hur pusslet ska läggas, färger mm.


Programmet ingår i PEDAGOGENS VERKTYGSLÅDA - FÖRSKOLA

sidfot

Allemansdata   Björkvallavägen 99   194 39 Upplands Väsby   tel 08-590 853 18   email: info@allemansdata.se