sidhuvud

KLOCKAN GÅR - grundläggande träning på klockan

 
Menybild

Övningsmeny
 

Programmet lär ut klockan på ett pedagogiskt och systematiskt sätt. Det finns många olika sätt att utforska eller träna på klockan.

Eleven lär sig klockans funktion, tidsangivelser, tidens gång och att tolka TV-tablå eller tidtabell.

Enkla menyval och upplästa instruktioner gör att eleven kan arbeta självständigt.

Elev-profiler kan läggas in. Eleven får egna inställningar och egen resultatredovisning.

Belöningar: välj gåtor eller bio som belöning.

Programmet kan anpassas för yngre/äldre elever .

Aktiviteter

Låt klockan gå!
Vad gör Emma idag?
Vad händer sen?
Hur mycket är klockan?
Vilken klocka är...?
Vilken klocka går fel?
Minns du...?
Minutvisaren - vart pekar den?
Tidens gång


PÅ FÖRSTA MENYN väljer eleven svårighet: hel timme, halv timme, kvart i/kvart över, 10 och 20 minuter, 5 minuter i/över, alla tidsangivelser, mer om tid samt digital klocka.

På nästa meny väljer eleven övning: det finns 5-10 övningar för varje svårighet. Här kan eleven välja att utforska hur klockan fungerar eller att träna på olika tidsangivelser mm.

För svårighet heltimme finns även övningar på urtavlan och visarna.


EXEMPEL på aktiviteter (totalt 5-10 olika sätt att träna på 8 olika svårighetsgrader.)

Placera siffrorna på urtavlan. LJUDSTÖD: instruktionen läses upp.

Hur mycket är klockan? Högtalarna bredvid val-knapparna ger ljudstöd.

Vilken klocka går fel?

TIDENS GÅNG - träning på enkel tidtabell. Högtalarna ger ljudstöd.

TIDENS GÅNG - övning på enkel TV-tablå. Högtalarna ger ljudstöd.

I de svårare nivåerna kan eleven träna på t.ex. digital klocka och klockor utan siffror.


Elev-profiler

Klicka på elevikonen på huvudmenyn för att öppna eller lägga in en elev-profil.
En elev-profil har helt egna inställningar och egna resultat som sparas till nästa uppstart av programmet.

Inställningar

Programmet kan anpassas med inställningar. Välj styrsätt, ljud, belöning, ny uppgift, mm. Svårighet väljs dels på huvudmenyn, dels på valmenyer.


Programmet ingår i PEDAGOGENS VERKTYGSLÅDA - MATEMATIK

sidfot

Allemansdata   Björkvallavägen 99   194 39 Upplands Väsby   tel 08-590 853 18   email: info@allemansdata.se