sidhuvud

DIGITALA KARTOR - Sveriges landskap och Europa

 
Östergötland

Östergötland
 

DIGITALA KARTOR innehåller både Sveriges landskap och Europa. Kartorna finns i två versioner, en basversion och en mer detaljrik. Basversionerna innehåller färre detaljer och är ritade med tanke på de elever som som har behov av förenklade kartor.

Eleven kan enkelt lägga på olika kartlager på grundkartan. Kartorna kan skrivas ut och/eller kopieras för att klistras in i t.ex ordbehandlingsprogram.

Programmen har ursprungligen framtagits av Specialpedagogiska Institutet. De har överlåtits till Allemansdata 2008.

Funktioner

Den första kartbilden innehåller endast land, vatten och gränser.

Övriga kartlager är:
- tätorter
- sjöar och vattendrag
- kommunikationer
- topografi

Användaren kan själv lägga till eller ta bort de kartlager han/hon önskar. Det är enkelt att visa en mindre del av kartan då detta behövs för att lättare kunna läsa kartbilden.

Programmet kan styras helt från tangentbordet och/eller med mus. Kartorna kan skrivas ut och/eller kopieras för att klistras in i t.exe ordbehandlingsprogram.


EXEMPEL

Nedan: på första menyn väljs område - Götaland, Svealand eller Norrland. Vi har valt Götaland. I nästa steg väljer vi ett landskap inom det valda området.


Inställningar

Programmet kan anpassas med inställningar. Välj vilka knappar som ska visas samt tillgängliga kartlager.

sidfot

Allemansdata   Björkvallavägen 99   194 39 Upplands Väsby   tel 08-590 853 18   email: info@allemansdata.se