sidhuvud

KAMRATERNA - grundläggande plus och minus

 
Menybild

Övning
 

Med KAMRATERNA kan eleven utforska och träna på plus, minus och relationer. Programmet ger ett omfattande BILDSTÖD för att öka förståelsen av plus och minus.

KAMRATERNA och PÄRONÖVNINGARNA hjälper eleverna att förstå plus.

MINUSGRISEN hjälper eleverna att utforska och träna på minus.

RÄKNA OCH MÅLA ger eleverna ett roligt sätt att träna på plus och minus och samtidigt måla fina bilder.

Lämpligt för särskola, lågstadie och specialundervisning. Eleven kan enkelt själv välja svårighet på tydliga valmenyer. Ställ in hur många tal som eleven ska räkna. Efter avslutad omgång kan eleven få ett diplom med sitt resultat och läxa på de uppgifter som besvarats fel.

Aktiviteter

KAMRATÖVNINGAR: UTFORSKA 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10-kamraterna. Låt kamraterna gå in i och ut ur huset. Antal inne och ute ändras men kamraterna är alltid lika många. Datorn räknar, visar och berättar.

KAMRATÖVNINGAR: TRÄNA på 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10-kamraterna. Datorn ger räkneuppgifter och kontrollerar svaren. Efter 3 felaktiga svar visas rätt svar och eleven kan skriva in det. Bildstöd vid plus: datorn visar hur många kamrater som är inne och ute.

MINUSGRISEN: UTFORSKA tal 1-10. Eleverna matar minusgrisen med äpplen. Datorn räknar minus och visar talen med bilder.

MINUSGRISEN: TRÄNA på minus term 1-10. Datorn ger räkneuppgifter. När eleven svarat visar datorn hur många äpplen minusgrisen ätit. Eleven kan få bildstöd innan de svarar på uppgiften genom att klicka på minusgrisen.

PÄRONÖVNINGAR UTFORSKA summa 1-20. Datorn räknar plus och illustrerar talen med gula och gröna päron.

PÄRONÖVNINGAR TRÄNA summa 1-20
Datorn ger räkneuppgifter. Eleven får bildstöd av gula och gröna päron.

I RÄKNA MED FIGURER tränas plus i talområde 1-5 eller 1-10. Mängder som motsvarar talen visas med figurer. Datorn läser upp talen.

TRÄNING PÅ TECKNEN < = >. Datorn visar två tal. Eleven ska jämföra talen och välja rätt tecken för mindre än,  lika med eller större än.

I övningarna HITTA STÖRSTA TALET och HITTA MINSTA TALET visar datorn 5 tal. Eleven ska hitta största respektive minsta talet.

RESULTAT och LÄXA. Resultat samlas in under träning. Resultatet visa i form av stapeldiagram. Det kan skrivas ut. Eleven kan också få ett diplom vid bra resultat. Diplomet kan skrivas ut. Även en läxa med de 5 senaste felbesvarade uppgifterna  kan skrivas ut.


EXEMPEL på aktiviteter (totalt 14 olika sätt att träna, med 5-10 olika svåra övningar för varje.)

Eleven matar MINUSGRISEN genom att dra äpplen med musen (även kontaktstyning). Datorn räknar och visar eleven.

PÄRONÖVNING: utforska summa 20. Klicka på björnens knappar för att se när datorn räknar (även kontaktstyning).

KAMRATÖVNING: UTFORSKA summa 5. Dra kamraterna in och ut ur huset för att se när datorn räknar (även kontaktstyning).

RÄKNA MED FIGURER upp till summa 10 med bildstöd.

RÄKNA. Eleven kan också räkna utan bildstöd. Här upp till summa 500 med enklare addition.

RÄKNA. De svåraste uppgifterna i programmet: plus och minus upp till 500.


Elev-profiler

Klicka på elevikonen på huvudmenyn för att öppna eller lägga in en elev-profil.
En elev-profil har helt egna inställningar och egna resultat som sparas till nästa uppstart av programmet.

Inställningar

Programmet kan anpassas med inställningar. Välj styrsätt, ljud, belöning, ny uppgift, talet noll mm. Svårighet väljs på valmenyerna.


Programmet ingår i PEDAGOGENS VERKTYGSLÅDA - MATEMATIK

sidfot

Allemansdata   Björkvallavägen 99   194 39 Upplands Väsby   tel 08-590 853 18   email: info@allemansdata.se