sidhuvud

WEBDAGS - FÖRSKOLA

 
Titta in - menybild
 


WEBDAGS FÖRSKOLA

Innehåller enkla övningar för de yngsta som t.ex att
täcka av bilder och träna på färger, begrepp, siffror,
bokstäver och ord.

Lämpligt för elever i förskola och särskola.
På dator kan vissa övningar genomföras med mellanslag
eller mus. På iPad och dator med pekskärm genomförs
övningarna med tryck.MENY LEK

Innehåller enkla övningar för de yngsta. Eleven täcker av bilder på djur, saker eller frukt och får höra beskrivning samt hur det låter. Eleven lär sig t.ex färg och form, prepositioner, inuti och utanpå.Övningen DJUR MED LJUD på meny Lek

Eleven täcker av bilden genom att trycka/klicka på rutorna eller genom att trycka på mellanslagstangenten. När alla fyra rutorna tagits bort får eleven höra vad djuret heter och hur det låter.Övningen PREPOSITIONER på meny Lek

Eleven kan trycka på skylten för att höra ljud och ska hitta rätt bild bland rutorna till vänster. Vid rätt val tas rutorna bort och en bild täcks av. När hela bilden syns hörs belöningsljud.Menyer ABC1 och abc2

Eleven lär sig begynnelsebokstav och korta ord som stavas ljudenligt. I övningar på meny ABC1 arbetar eleven med VERSALER, på meny abc2 med gemena bokstäver.

Varierande träning för att bekanta sig med bokstäver och ord. Eleven kan titta, lyssna, välja, läsa och skriva.Exempel på övningar på meny abc2

Eleven börjar med att se och lyssna på bokstäver, välja bild som börjar på bokstaven. Därefter se och lyssna på ord och välja rätt bild till ordet. Nästa moment: tryck/klicka på pennan för att se och höra bokstavsljud när datorn skriver ordet. Sista svårigheten: skriv ordet med hjälp av de bokstäver som ingår.Menyer MATTE1 och MATTE2

Eleven lär sig antal, siffror samt enkel plus och minus med bildstöd.
Meny matte1 innehåller övningar på antal och siffror. Meny matte2 innehåller enkla övningar på plus och minus.Övning HITTA LIKA MÅNGA på meny Matte1

Eleven täcker av en bild genom att matcha antalet föremål på clownens skylt med en av rutorna som täcker bilden.Meny MATTE2 innehåller plus och minus upp till summa 5 samt övning på plus upp till summa 10

Eleven väljer övning genom att trycka/klicka på menyrutorna. Flera övningar har BILDSTÖD.Räkna PLUS på Meny Matte2

Datorn visar ett tal och en bild av talet. Eleven skriver svaret genom att klicka/trycka på en av sifferknapparna eller skriver med tangentbordet. Högsta summa: 5.BETALA MED JÄMNA PENGAR på Meny Matte2

Datorn visar en vara med en prislapp. Klicka/tryck på skylten för att höra ljud. Eleven väljer rätt summa pengar i rutorna till vänster. Vid rätt svar tas rutan bort och en bild täcks av. Belöningsljud när hela bilden syns.

sidfot

Allemansdata   Björkvallavägen 99   194 39 Upplands Väsby   tel 08-590 853 18   email: info@allemansdata.se