sidhuvud

DU KAN - lek och träning för de yngsta

 
Du kan - menybild

Bilderbok djur
 

DU KAN vänder sig till de allra yngsta datoranvändarna, från ca 2 år, och till elever i särskolan. Programmet kan anpassas bildmässigt för de litet äldre eleverna i särskolan, välj åldersinriktning i inställningar.

Med nio olika aktiviteter kan eleven på lekfulla sätt bekanta sig med datorn, lära sig siffror och bokstäver på tangentbordet samt peka, klicka och dra med musen.

Även den som ännu inte kan hantera musen kan ha mycket roligt med programmet. Alla aktiviteter kan användas med enbart tangentbordet, två kontakter, pekskärm och huvudmus.

Programmet har fått produktionstöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Aktiviteter

Det finns fem färdiga BILDERBÖCKER/ALBUM med ljud som innehåller fordon, djur, småkryp, frukt/grönsaker och blommor. Dessutom finns fem tomma bilderböcker/album som man enkelt kan lägga in egna bilder och ljud i.

VAD ÄR DET? ger träning på att röra musen. Datorn visar fyra rutor med suddigt innehåll. När musen rörs över en ruta visas innehållet tydligt och ljud hörs.

FEM RUTOR ger träning på att klicka med musen.Datorn visar fem rutor. När man klickar på rutorna visas bilder. Samtidigt hörs ljud som beskriver bilden. De fem bilderna som visas tillhör samma kategori, som t.ex fordon, djur, växter.

I DATORN RÄKNAR visas siffror samt antal när eleven trycker på mellanslagstangenten. Välj i inställningar hur långt datorn ska räkna, mellan 1-10.

PUSSEL ger träning på att flytta objekt (dra) med musen. Aktiviteten kräver att pusselbitarna placeras på rätt plats med relativt hög precision. När pusslet är klart får eleven höra en kort berättelse om bilden. Pusselbitarna kan även placeras genom tryck på mellanslagstangenten.

KNAPPARNA ger träning på färguppfattning samt att flytta objekt (dra) med musen. Aktiviteten kräver låg precision när knapp med "rätt färg" ska placeras på tröjan. Knapparna kan även placeras genom tryck på mellanslagstangenten.

TRYCK PÅ EN SIFFRA. Datorn visar siffran och antal samt säger antal när eleven trycker på en siffra.

TITTUT/MINNS DU ger lekfull minnesträning. Välj i inställningar antal fönster som öppnas samt hur länge de ska vara öppna. Välj även åldersanpassat bildmateral. För yngre elever visas djur mm i fönster. För litet äldre elever visas verktyg, mat mm i skåp. När fönster/skåp stängts ska eleven minnas var ett visst föremål/djur mm befinner sig.

BOKSTÄVERNA. Bokstavsträning som kan användas på flera sätt, välj användning i inställningar. Enklaste användningen är att eleven trycker på valfri bokstav. Datorn visar bokstaven samt en bild på ett föremål som börjar på just den bokstaven. Något svårare användning: datorn visar en bokstav och eleven ska hitta bokstaven på tangentbordet. Växelvis användning: att datorn visar en bokstav samt att eleven trycker på valfri bokstav. Välj i inställningar det urval av bokstäver som datorn ska presentera.


Musträning

I aktiviteten VAD ÄR DET? tränas att peka med musen. FEM RUTOR ger träning på att klicka med musen. KNAPPARNA erbjuder enkel övning på att dra med musen. Övningen kräver låg precision vid placering av "rätt knapp". PUSSEL erbjuder svårare övning på att dra med musen. Övningen kräver högre precision vid placering av "rätt pusselbit".


Användning utan mus

Alla aktiviteter kan användas med enbart tangentbordet. I detta fall används mellanslagstangenten för att utföra de aktiviteter som annars görs med musen, t.ex i PUSSEL läggs pusselbitarna på plats vid tryck på mellanslag. I FEM RUTOR visas innehållet bakom rutorna på samma sätt som om man klickat på en ruta.

Aktiviteterna kan också användas med två kontakter, pekskärm och huvudmus.


Inställningar

Programmet kan anpassas i inställningar. Välj styrsätt, hur hur långt datorn ska räkna (högst 10), vilka bokstäver som datorn ska visa, hur många fönster som ska öppnas i Tittut mm.


Exempel på PUSSEL


Exempel på TITTUT - fönstren stängs, eleven ska minnas rätt fönster.


Programmet ingår i PEDAGOGENS VERKTYGSLÅDA - FÖRSKOLA

sidfot

Allemansdata   Björkvallavägen 99   194 39 Upplands Väsby   tel 08-590 853 18   email: info@allemansdata.se