sidhuvud
 

Välkommen till våra läromedel för förskola, läsinlärning, lästräning, matematik mm.


Vi utvecklar pedagogiska datorprogram för elever i förskola, grundskola och särskola.Alla våra program fungerar på PC med Windows från XP upp till Windows 10. Webdags kan även användas på Mac och iPad.


Många av programmen är även anpassade för elever med särskilda behov, som vid funktionsnedsättning eller inlärningssvårigheter.

 
Pedagogiska dataprogram
sidfot

Allemansdata   Björkvallavägen 99   194 39 Upplands Väsby   tel 08-590 853 18   email: info@allemansdata.se