sidhuvud
 

Välkommen till våra läromedel för förskola, läsinlärning, lästräning, matematik mm.


Vi utvecklar pedagogiska datorprogram för elever i förskola, grundskola och särskola.Alla våra program fungerar på PC med Windows från XP upp till Windows 10. Webdags kan även användas på Mac och iPad.

Normalt levereras programmen på CD. Ange i beställningen om du önskar leverans på USB-minne.


Många av programmen är även anpassade för elever med särskilda behov, som vid funktionsnedsättning eller inlärningssvårigheter.

 
Pedagogiska dataprogram
sidfot

Allemansdata   Björkvallavägen 99   194 39 Upplands Väsby   tel 08-590 853 18   email: info@allemansdata.se